Στην γαμήλια τελετή τοποθετούνται μπροστά από το ζευγάρι  δυο λαμπάδες. Είναι απαραίτητες στο μυστήριο καθώς συμβολίζουν την Θεία Φώτιση που λαμβάνει το ζευγάρι κατά την διάρκεια του μυστηρίου.